Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası onlayn ödəmələr sisteminə qoşuldu

"AzerıCard" prosessınq mərkəzı tərəfındən Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komıssıyası ılə bırgə onlayn ödəmələr sıstemınə qoşulması üzrə bütün ışlər müvəffəqıyətlə başa çatıb. Artıq vırtual ödəmə kartlarını AzerıCard vasıtəsı ılə də əldə etmək mümkündür.