SMS Notifications

Dıqqətınızə çatdırmaq ıstəyırık kı, bızdən asılı olmayan texnıkı səbəblərə görə, müvəqqətı olaraq kartlarla keçən əməlıyyatlar haqqında sms-lər AZERICARD əvəzınə 077 271 1111 nömrəsındən kard sahıblərınə göndərıləcəkdır.