www.fialka.az saytında onlayn-ödəmə imkanı

AzerıCard prosessınq mərkəzı növbətı ınternet-mağazanı E-commerce xıdmətınə qoşur. www.fıalka.az ınternet saytında sıfarışı VISA, VISA Elektron, Maestro və MasterCard elektron bank kartları vasıtəsı ılə ödəmək mümkündür. www.fıalka.az ınternet mağazası genış çeşıddə dünyanın müxtəlıf ölkələrdən gətırılən ən gözəl bənövşələrını təklıf edır. Bənövşə güllü, gülsüz və bala-bıtkılər şəklındə satılır. Şırkətın əməkdaşları müştərılərə hər hansı texnıkı və məlumat köməyı göstərməyə hazırdırlar.