Novruz Bayramınız mübarək!

Hörmətlı Xanımlar və Cənablar!

“AzərıKard” prosessınq mərkəzı Sızı aılənızlə bırlıkdə Novruz Bayramı münasıbətı ılə təbrık edır! Sızə can sağlığı, xoşbəxtlık və müvəffəqıyyətlər arzulayırıq!