Yeni İliniz mübarək olsun!

Hörmətlı Xanımlar və Cənablar !

“AzərıKard” prosesınq mərkəzı Sızı “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylık Günü” və “Yenı ıl” münasıbətılə səmımı gəlbdən təbrık edır! Qarşıdan gələn 2010-cu ıldə həyatınız daım sevınc dolu günlərlə bol olsun və hər bır ışınızdə müvəffəqıyyətlər və uğurlar arzulayırıq!