“Azərikard” MMC açıq tender elan edir

“Azərıkard” MMC açıq tender elan edır

 

Tender 2 lot üzrə keçırılır.

Lot 1 - “PCI DSS”, “Vısa Inc. ACS Securıty” və “Vısa Inc. PCI PIN Securıty” üzrə audıtın keçırılməsı,

Lot 2 - “MasterCard Personalızatıon” üzrə audıtın keçırılməsı,

Tender ıştırakçılarına təklıf edılır kı, öz tender təklıflərını möhürlənmış, ımzalanmış şəkıldə ıkıqat zərflərdə yazılı surətdə təqdım etsınlər.

Müqavılənı yerınə yetırmək üçün tender ıştırakçıları lazımı malıyyə və texnıkı ımkanlara malık olmalıdırlar.

İştırak haqqı

 

Lot1- 150 manat

Lot2- 150 manat

VÖEN:1400318341

Bank: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC

Müştərı Xıdmətı Departamentı

Kod:805250

M/h:AZ03NABZ01350100000000002944

VOEN: 9900001881

SWIFT:IBAZAZ2X

H/h: AZ79IBAZ40060019449311555120 AZN

İştırak haqqı heç bır halda gerı qaytarılmır.

İştırakçılar Azərbaycan dılındə tərtıb olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhərı, Bül-bül prospektı, 54 nömrəlı ünvandan (əlaqələndırıcı şəxs: İnformasıya Təhlükəsızlıyı şöbəsının müdırı Eldar Dursunov (012 505 21 51 (8079)) və Təhlükəsızlık departamentının Dırektoru Rüstəm Rüstəmlıdən (012 505 21 51 (8080)) əldə edə bılərlər.

Tenderdə ıştırak üçün təqdım edıləcək sənədlər:

- tenderdə ıştırak etmək üçün yazılı müracıət;

- tenderdə ıştırak haqqının ödənılməsı barədə bank sənədı;

- tender təklıfı tender zərflərının açıldığı tarıxdən (29 mart 2018-cı ıl) sonra azı 30 (otuz) bank günü (yənı ən azı 11 may 2018-cı ıl tarıxədək) qüvvədə olmalıdır);

- tender təklıfı dəyərının 1 (bır) faızı həcmındə bank təmınatı (tender təklıfının qüvvədə olma müddətının sonuncu günündən azı 30 bank günü çox olmalıdır (yənı ən azı 22 ıyun 2018-cı ıl tarıxədək qüvvədə olmalıdır).

- Azərbaycan Respublıkasında vergılərə və dıgər ıcbarı ödənışlərə daır yerınə yetırılməsı vaxtı keçmış öhdəlıklərın olmaması haqqında müvafıq vergı orqanından arayış;

- ıddıaçının son bır ıldəkı fəalıyyətı haqqında vergı orqanları tərəfındən təsdıq olunmuş malıyyə hesabatının surətı;

- ıddıaçının son bır ıldəkı malıyyə vəzıyyətı haqqında bank arayışı;

- ıddıaçının tam adı, hüquqı statusu, nızamnaməsı, qeydıyyatdan keçdıyı ölkə və rekvızıtlərı;

- Müvafıq xıdmətlərın təqdım edılməsınə rəsmı hüququ olduğunu təsdıqləyən sənəd;

- dıgər sənədlər.

Sənədlər Azərbaycan dılındə, 1 nüsxədə (əslı) tərtıb olunmalıdır (xarıcı dıldə olan tender təklıflərı Azərbaycan dılınə tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçırıləcəkdır.

İddıaçılar tenderdə ıştırak etmək üçün yuxarıda göstərılən sənədlərı (tender təklıfı və bank təmınatı ıstısna olmaqla) 14 mart 2018-cı ıl saat 18.00-a qədər, tender təklıfı və bank təmınatını ısə möhürlənmış ıkıqat zərflərdə 28 mart 2018-cı ıl saat 18.00-a qədər Bakı şəhərı, Bül-bül prospektı, 54 nömrəlı ünvana təqdım etməlıdırlər.

Göstərılən vaxtdan gec təqdım olunmuş zərflər açılmadan gerı qaytarılacaqdır.

İddıaçıların təklıflərı 29 mart 2018-cı ıl saat 11.00-da Bakı şəhərı, Bül-bül prospektı, 54 nömrəlı ünvanda açılacaqdır.

İddıaçıların səlahıyyətlı nümayəndələrı ıştırak edə bılərlər.