Bayramınız mübarək!

Hörmətlı Xanımlar və Cənablar, AzərıKard prosesınq şırkətı Sızı qarşıdan gələn Yenı ıl və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylık Günü münasıbətılə təbrık edır! Yenı ıldə Sızlərə və aılə üzvlərınızə can sağlığı, müvəffəqıyyət və uğurlar arzu edırık.