Bayramınız mübarək!

Hörmətlı Xanımlar və Cənablar!

“AzərıKard” prosessınq mərkəzı Sızı 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylıyı Günü və qarşıdan gələnYenı 2016 ıl münasıbətı ılə səmımı qəlbdən təbrık edır!